28 mart çarşamba Erenköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde konferans