Başkan

Prof.Dr.Engin EKER

Başkan Yardımcısı

Mine VARLI

Sayman

Mehmet Fesciler

Sekreter

Av.Nuran KIRMACIOĞLU

Üye

İsmail Mete ŞAYLAN