Bilimsel Komite

Hastalığın tıbbi bilimsel yanıyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları planlar.

Sosyal Komite

Gönüllüler ve hasta yakınlarının da çalışmalarına katıldığı Sosyal Komite’de hastaların ve yakınlarının yaşamını kolaylaştırıcı etkinlikleri planlamaya, yürürlüğe koymaya çalışmaktadır.