Bakıcılar için Yardım Kulavuzu

Bu kılavuzun ilk basımından bu yana geçen on iki yıl içinde birçok değişiklik oldu. Bugün Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar hakkında daha çok şey biliniyor.  Hastanelerde, bakımevlerinde ve huzurevlerinde uzun süreli bakım hizmeti sunulması gibi değişikliler  oldu. Toplumun demans hakkındaki bilinci de gelişti. Artık aileler küçük broşürlerden geniş çaplı kitaplara kadar bir çok bilgi ve dokümana ulaşabiliyorlar.

Bir bakıcı kitaptan bana annesinin hastalığı sırasında destek ve telkin aldığı “İncil”i olarak söz etti. Ne yazık ki, değişmeyen tek şey olarak bu kaldı – bu hastalıkların bir ailenin yaşamına teklifsizce girmesi, ilişkileri bozup kesmesi, herkesin üzerine tahammül edilemez derecede baskı uygulaması. İngiltere’de yüz binlerce aile Alzheimer hastalığının ve diğer demansların etkileriyle savaşmakta.

Umarım bu basımda işinize yarayacak yeni bilgiler, fikirler, anlayışlarla karşılaşırsınız ve elinizdeki kitap sizi bulması ve ulaşması zor olabilecek yardım kaynaklarına yönlendirebilir.

 

Bob Woods

Yaşlılar İçin Klinik Psikoloji Bölümü Profesörü

Wales Üniversitesi, Bangor

 

Bu kılavuzun ilk baskısına katkıda bulunan Chris Lay’i ne yazık ki kaybettik. Onun bilgisi ve deneyimi bu kılavuzu başarılı kılmıştır.