DEMANS’IN AÇIKLAMASI

Demans, bir hastalık sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar. Hastalık, kişinin hafıza, düşünme ve davranış bozukluklarını işaret eden bulguları göstermesi halinde doktoru tarafından teşhis edilir ve kişinin demans hastalığına -Alzheimer hastalığı ya da ilgili bir bozukluk- yakalandığı bildirilir.

Ailenin fark edebileceği ilk işaretler yakın zamanda olmuş olayları hatırlamada yaşanan problemler ve rutin, alışıldık işleri yapmada görülen zorluklardır. Kişi ayrıca kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri, karar verme sorunları, kelimeleri bulmada zorluk çekme, düşüncelerini toparlayamama ya da yönleri takip edememe gibi sorunlar yaşayabilir. Alzheimer hastalığı demansın en sık olan sebebidir.

DEMANS TANISI: YARDIM İÇİN

Demas tanısı büyük bir şoka neden olur. Ancak hastanın semptomlarını tanımlamak, durumunun üzerindeki esrar ve yaftayı kaldırmaya yardımcı olur ve hastanın olduğu kadar, ailesinin de anksiyetesini azaltabilir. Tanı, hastanın yaşam kalitesini arttırabilir, mevcut tedavilerden yararlanma şansı sağlayabilir. Demans hastası ve ailesine durumu hakkında daha fazla bilgi edinme ve uygun kaynaklara ulaşma olanağı sağlayabilir ve geleceğini planlamak için zaman kazandırabilir.

Genelde tanı koyabilmek için, bir dizi pahalı ileri teknoloji incelemenin gerekli olduğu sanılmaktadır. Bu demans için gerekli değildir. Demans tanısındaki en önemli öğe, hastada demansın gelişim öyküsünün dinlenmesidir.

Şu an dünyadaki 18 milyon demanslı hastanın %66’sı gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Dünya nüfusu yaşlandıkça ve demans tanısı konan insan sayısı arttıkça daha çok kişi yardım almak amacıyla Alzheimer derneklerine başvuracaktır.

Alzheimer dernekleri ve vakıfları demans hastalarına ve bu hastaların ailelerine destek verebilmek amacıyla kurulmuştur. Bu derneklerin sundukları hizmetler:

Yardım hatları ve destek gruplarıyla pratik ve duygusal yardım
Bilgilendirme
Devlet kurumlarına önerilerde bulunmak
Hasta yakınları ve profesyonellerin eğitimi
Gündüz bakımevi gibi hizmetler

TANI KAPSAMINDA NELER YER ALIR?

Tanı Nedir?

 • Hastalığı adlandırma
 • Olası seyir konusunda bir kılavuz
 • Tedavi için bir kılavuz


Tanı Neleri Kapsar? Semptomları Tanımlamak

Değerlendirme, tanının ötesinde, bireyin semptomlarının tanımını, durumun şiddetinin tahminini, kişinin fiziksel sağlığına ve yine kişinin ve yakınlarının duygusal gereksinimlerine yönelik ilgiyi kapsamaktadır.


Hastalığı Adlandırmak

Bellek kaybı, günlük yaşam etkinliklerinde güçlükler ve kişilik değişiklikleri demansın en sık görülen semptomlarıdır. Bunlar rahatsız edici, kimi zaman ürkütücü ve sıklıkla kaygı verici bulgulardır. Fakat bunlar ne anlam taşır? Demans hastaları ve yakınları için demans tanısı, durumun kavranması ve hasta bakımı için ilk basamaktır. Tanı, demans ile ilişkili kişilerin tümü için çok önemlidir. Bu, hastalar kadar doktorlar için de geçerlidir.

Hastalığın Nedeni, olası Seyri ve Tedavisi Konusunda Bilgi İletimi

Tanı, durumun nedeni, olası seyri ve tedaviler konusunda bilgi iletir. Gelecekte, çeşitli demans tipleri ile ilgili kavrayışımız genişledikçe tanının ilettiği bilgi de artacaktır.

Bir Demans Hastası İçin Tanı:

 • Neden ve olası seyir hakkında bilgi taşır
 • Problem ve gelecek üzerinde tartışma olanağı sağlar
 • Kaynaklara ulaşmayı ve tedaviye başlamayı mümkün kılar

Hasta Yakınları İçin Tanı Şunları Sağlamalıdır:

 • Hasta yakınının rolünü tanımlamak
 • Kaynaklara ulaşma ve destek olanağı
 • Bilgi
 • Hastalığın olası seyrini ve pratik düzenlemeleri tartışma olanağı

Klinisyenler ve Demans ile İlgili Hizmet Birimlerinde Çalışanlar İçin Tanı:

 • Doktor ve hasta arasında profesyonel ve terapötik bir ilişki sağlar.
 • Uzmanlar arasındaki iletişime temel oluşturur.
 • Demans ile ilgili kurumlara bağış kaynak ayrılmasını teşvik edebilir.