Hastaların Günlük Yaşantıları

Hijyen 

Demanslı hastalar, kişisel hijyenleriyle ilgili olarak giderek daha fazla bakıma gereksinim duyarlar. Hastalık ilerledikçe tarak ve diş fırçası gibi nesneleri kullanma yeteneklerini yitirebilirler. Bu nesnelerin neler olduklarını ve daha da önemlisi, ne işe yaradıklarını da unutabilirler. Bir işin yapılması gerektiğini unutabilirler, zaten yapılmış olduğu izlenimine sahip olabilirler veya temiz kalma ve iyi görünmeye ilgilerini kaybedebilirler.

Ancak, bir kişinin daha fazla yardıma gereksinim duyması mutlaka bu yardımı almaktan mutlu olacakları anlamına da gelmez. Bazen belirgin bir mücadele içine girebilirler. Size bağımlı olmaya içerleyebilirler ve sizin onların bireyselliklerine saldırdığınız hissine kapılabilirler. Dahası, düzenli olarak yıkanmaları veya kendilerine bakmalarının önemli olduğunu hissetmeyebilirler. Bir hasta yakını olarak kişinin değişen gereksinimlerine uygun derecede yardımcı olurken, bir yandan da onların bireysellik ve bağımsızlık gereksinimlerine saygı duymayı başarma göreviyle karşı karşıyasınızdır.