Pera Müzesi Atölyelerinde Buluştuk

Alzheimer Vakfı koordinasyonunda, Beşiktaş Belediyesi 65+Ofisi desteği ile atölyelere uygun katılımcılar bularak yine Belediye desteği ile onların aktivite gününde Pera Müzesine transferini ve geri dönüşlerini sağlayacak, katılımcılar Müzede görevliler tarafından karşılanarak öncelikle devam eden “GELECEK HATIRALARI SERGİSİ” gezdirilecek sonrasında da hazırlanan atölyede günün aktivitesi gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER:

-RİTİM ÇALIŞMASI:

Sn. Abdullah Kehale önderliğinde ritim-perküsyon atölye çalışması gerçekleştirilecek.
Drum Circle, daha önce hiçbir vurmalı çalgı deneyimi gerektirmeden bir araya gelen kişilerin daireler şeklinde dizilerek bir ritim gurubu oluşturarak bir yardımcı eşliğinde basitten karmaşığa doğru giden ritimleri hep birlikte çalmasıdır.

DRUM CİRCLE İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ
Beynin ritmi,
Kendi ritmini yaratma,
Ritmik eğlence,
Ahenk /Uyum,
Çeşitli müzik aletleri çalma,
Takım çalışması,
Birliktelik,
Grup içindeki benlik farkındalığı,
Birlikteliğin gücü,
Birliktelik,
Bir bütünün parçası olma,
Kişisel bütünlük,
İşbirliği,
Sosyal ve Duygusal Gelişim.

Hangi becerilerimizin gelişimini destekliyoruz?
• Dikkat ve konsantrasyon becerilerini artırma
• Görsel, işitsel ve kinestetik becerileri geliştirme
• Hafızayı güçlendirme
• Stres azaltma
• Hızlı düşünme
• Yaratıcılık
• Liderlik
• Esneklik
• Özgüven
• Kendini ifade etme
• Sözsüz iletişim

-MASAL TERAPİSİ:

Psikolog Gültan Turan bu çalışmanın yöneticisi olarak görev alacak.

Bibliyoterapi veya hikaye anlatma terapisi olarak da bilinen peri masalı terapisi, psikolojik ve duygusal sorunları araştırmak ve ele almak için hikayeleri, özellikle de peri masallarını kullanan terapötik bir yaklaşımdır. Bu terapi türü, bireylerin kendi mücadeleleri, duyguları ve kişisel gelişimleri hakkında içgörü kazanmalarına yardımcı olmak için peri masallarında bulunan metaforik ve sembolik unsurlardan yararlanır.

Metaforlar ve Sembolizm
Tanımlama ve Projeksiyon
Anlatı Araştırması
Dayanıklılık ve Dönüşüm
Yetkilendirme ve Farkındalık

Başlıkları çerçevesinde gelişim sağlanır.

Masal Terapisinin Faydaları:

Katılım ve Hayal Gücü:
Hayal gücünü harekete geçirir, terapiyi ilgi çekici ve daha az korkutucu hale getirir.

Metaforik Keşif:
Metaforlar ve semboller, hassas veya zorlu konuları keşfetmenin ve tartışmanın doğrudan olmayan bir yolunu sağlar.

Evrensel Temalar:
Evrensel temalara ve duygulara hitap edilir ve onları geniş bir izleyici kitlesiyle bağdaştırılabilir hale getirir.

Güvenli Duygusal Mesafe:
Danışanlar kişisel sorunları dolaylı olarak keşfedebilir, böylece ilgili endişeleri ele alırken güvenli bir duygusal mesafe yaratabilirler.

Yaratıcılık ve Kendini İfade Etme:
Peri masalı terapisi tartışmalar, çizimler ve hatta kişiselleştirilmiş hikayeler yaratarak yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi teşvik eder.
Masal terapisi, çeşitli yaş ve kökenden bireylere uyarlanabilecek çok yönlü bir yaklaşımdır. Terapistler masallarını danışanın ihtiyaçlarına ve terapötik hedeflerine göre şekillendirirler.

-KUM TERAPİSİ:

Hafızaya katkı sağlamak için yapılabilecek oldukça rahatlatıcı ve yaratıcı kum aktivitelerinden biridir.

Basit bir cam kase içine kum koyup üzerine yerleştirmek için maket malzemeleri, lego parçaları, küçük biblolar kullanılarak oluşturulur. Kişinin hayal gücü ve anılarından beslenerek seçilen uygun objeler kumun üzerine yerleştirilerek birlikte bir hikaye yaratma ile gerçekleştirilir.

Örneğin yazın toplanan deniz kabukları da çeşitli renk ve dokularıyla hikayeye güzel bir katkı sağlar. Hoş yaz anılarını konuşup üzerine oluşturduğumuz bu çalışma keyifli zamanlar oluşmasına vesile olur.

Bu aktivitelerin önemi rahatlatıcı olması, birlikte paylaşmaya olanak sağlaması ve hafızadaki güzel anılardan destek almasıdır.