2003-2004 Faaliyet Raporu

Alzheimer hastalığı ve diğer bunama sendromlarının toplum tarafından tanınması için çaba gösterilmiştir.

Ankara Batıkent’de 20 Mart 2003’de Gündüz Bakımevi hizmete girmiştir.

Alzheimer Vakfı’nda haberleşmeyi kolaylaştıracak,Türkiye’deki üyelerin, hasta yakınlarının sorunlarını ve deneyimlerini paylaşmak amaçlı yılda 2 dergi ve iki yıl içinde 2 broşür ile hasta yakınlarına yönelik öneriler içeren bir kitapçık basılmıştır.

Hasta yakını destek grupları yılda 2 kere, 10’ar haftalık programlar şeklinde Anadolu ve Avrupa yakasında hizmete girmiş, psikologların eğitim ve süpervizyonu üstlenilmiştir.

“Alzheimer Bilgi Hattı” (0800 211 80 24) ve web sitesi (www.alz.org.tr) devrede tutulmuştur.

Etkinlikler çerçevesinde; 1-3 Mayıs 2003’de 2.Ortadoğu Alzheimer hastalığı ve ilgili Demanslar Sempozyumu düzenlenmiştir. 7 Haziran 2003’de İstanbul Capitol ve 15 Eylül 2003’de İstanbul Profilo Alışveriş Merkezleri’nde hastalığı tanıtıcı konuşmalar yapılıp, sorular yanıtlanmış, aynı etkinlik 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında o hafta boyunca İzmir, Adana, Ankara ve Denizli’de sürdürülmüştür. 21 Eylül 2003 yılında da Park Orman’da Alzheimer hasta yakınları ile piknik tertiplenmiştir. Ayrıca 2003 baharında Alzheimer hastaları yararına Boğaz’da kültür gezileri organize edilmiştir. Tüm etkinlikler ve hastalığı tanıtıcı konuşmalar yazılı ve görsel basında geniş şekilde yansıtılarak hastalığın tanınmasına katkıda bulunulmuştur.